Hidro-Termo Izolim

LIDERE NE TREGUN E KOSOVES SA I PERKET IZOLIMEVE. KRYEN TE GJITHA LLOJET E SHERBIMEVE HIDRO-TERMO IZOLUESE SI : MEMBRANA, POLYRETAN, PVC, IZOLIME TE FTOHTA, ETJ.