Hidro-Termo Izolim

LIDERE NE TREGUN E KOSOVES SA I PERKET IZOLIMEVE. KRYEN TE GJITHA LLOJET E SHERBIMEVE HIDRO-TERMO IZOLUESE SI : MEMBRANA, POLYRETAN, PVC, IZOLIME TE FTOHTA, ETJ.

IZOLIMI I KULMIT

Bibloteka Universitare eshte realizuar nga Izolimi Construction, projekt ky ne vitin 2016.

Related projects