Izolimi Construction

GAME E GJERE E SHERBIMEVE

Hidro-Termo Izolim

LIDERE NE TREGUN E KOSOVES SA I PERKET IZOLIMEVE. KRYEN TE GJITHA LLOJET E SHERBIMEVE HIDRO-TERMO IZOLUESE SI : MEMBRANA, POLYRETAN, PVC, IZOLIME TE FTOHTA, ETJ.

Më shumë

Ndertim

.

Më shumë

Tregti

.

Më shumë

Dysheme

EPOKSIDE, PVC, POLYRETAN, LINOLEUM, GOMË, SPORTIVE, INDUSTRIALE, ANTISTATIKE, TE NGRITURA

Më shumë