Përforcimet

Si një kompani që ofron zgjidhje të avancuara në fushën e ndërtimit, Izolimi ofron edhe përforcimin me elemente prej fibrave të karbonit për elemente konstruktive, për pllaka meskatore, traje e shtylla. Duke përdorur teknologji të avancuar dhe materiale të cilësisë së lartë, ne jemi në gjendje të rrisim aftësinë mbajtëse të strukturave tuaja dhe t’i bëjmë ato më të sigurta dhe të qëndrueshme në kohë.

Projektet tona

Perforcim 1

Perforcim 2