Prodhimi

Përpunojmë dhe eksportojmë materiale plastike të përbëra nga PE si membrana për largimin e ujit, shtreses ndarese, membrana për bujqësi, si dhe lëndën e parë për prodhimin e produkteve plastike.

Produktet tona

Regranulat

PE film foil